Danh mục sản phẩm

Dịch vụ

thông tin liên hệ
Vũ Khánh Dương
P. GIÁM ĐỐC
0976 169 292 - 0936 558 292

-

SẢN PHẨM CHÍNH

Thang máng cáp tại Bắc Ninh
Thang máng cáp tại Bắc Ninh
Khung giá kệ
Khung giá kệ
Thông gió & phụ kiện thông gió
Thông gió & phụ kiện thông gió
Tủ điện & Phụ kiện thang máy
Tủ điện & Phụ kiện thang máy
Bản lề
Bản lề
Bản lề
Bản lề
Aptomat
Aptomat
Ổ khóa
Ổ khóa
Ổ khóa
Ổ khóa
Cửa chống cháy
Cửa chống cháy
Bàn ghế
Bàn ghế
Tủ mạng
Tủ mạng
Tủ điện
Tủ điện
Thanh cái đồng
Thanh cái đồng